.Tanulmányok
Ragadozók
Nemszeretem ragadozó emlőseink: hazánk menyétféléi (Szakirodalmi tallózás).
Kiadó: Alapítvány a vidrákért
Összeállította: Gera Pál
ISBN: 963 86632 7 8

 

Ragadozók

Nemszeretem ragadozó emlőseink: hazánk menyétféléi (Szakirodalmi tallózás).
Kiadó: Alapítvány a vidrákért
Összeállította: Gera Pál
ISBN: 963 86632 7 8
 
Tisztelt Olvasó!
 
Jelen kiadványunk az 1800-as évek közepétől napjainkig magyar-, vagy külföldi szerzőktől magyar nyelven megjelent vadászati-, zoológiai- és természetvédelmi publikációk szakirodalmába kalauzolja Önt; olyan újságcikkek, szakkönyvek, ismertetők világába, amelyek a menyétféle ragadozók helyzetével és megítélésével foglalkoztak.   
    Meggyőződésünk, hogy egy állatfaj-csoport életmegnyilvánulásainak kutatása, védelme, esetleg vadászhatósága a közeli-, s a távoli szakirodalom tükrében, az azokban kifejtett látásmódok és értékítéletek ismeretében lehet csak teljes napjainkban.
    Minden időszakban meghatározza egy-egy állatfaj-csoport – és ezen belül a különböző állatfajok – társadalmi megítélését a szaksajtóban megjelentett írások gondolatmenete és végkövetkeztetése. Egy-egy terület neves szakembere által közölt látásmód alapvetően befolyásolta és még napjainkban is befolyásolja az adott fajok vadgazdálkodási és természetvédelmi helyzetét. Az idők során azonban bővült az emberiség ismerete a bennünket körülvevő élővilágról, gondolkodásunk is egyfajta sajátos evolúción ment át.
    Mindez egyfelől a belénk nevelt előítéletnek tudható, hiszen kultúránkban a ragadozó emlősök – regéinkben, meséinkben, néphagyományaink egyes részeiben – gonosztevőként, gyilkosként szerepelnek, másfelől pedig az a szakmai értékítélet, ami, leginkább gazdasági megfontolásokra visszavezethetően, megszabta sorsukat, szintén vérszomjas, így üldözendő lényként láttatta őket. Ugyanakkor, ezek az utóbbi vélemények, számos értékes, alkalmasint ma már megmosolyogtató, vagy viszolyogtató, de sok esetben valóságot is tükröző megfigyelésekről adnak számot: ezen fajok szaporodásáról, ivadékneveléséről, és egyéb életmegnyilvánulásukról. Vagyis: az ismérvek rendkívül gazdag tárházát jelentik azoknak, akik bármely ragadozó emlős védelmét tűzték zászlajukra; mondhatni azt is: elengedhetetlen szakmatörténeti ismereteket adnak ezek az írások.
    A válogatás nem teljes, nem is lehet az. Az idézetek közlése, a kiragadott bekezdések és mondatok/mondatrészek megjelenítése szubjektív elbírálás eredménye, amit az ismertetőkönyv szerkesztője állított össze. Egyetlen szemelvényhez sem teszünk megjegyzést, s a bemutatott újságcikkeknél, könyvrészleteknél, azok válogatásánál megtartottuk az adott kor helyesírási, stilisztikai és formai jellegét.
Ragadozók
vissza 
 
Keresés
Bejelentkezés